- Vi tilbyr sponsor på plastkort i opplag over 500 stk - 20% rabatt på produksjonspris - Vi tilbyr sponsor på plastkort i opplag over 500 stk - 20% rabatt på produksjonspris - Vi tilbyr sponsor på plastkort i opplag over 500 stk - 20% rabatt på produksjonspris - Vi tilbyr sponsor på plastkort i opplag over 500 stk - 20% rabatt på produksjonspris - Vi tilbyr sponsor på plastkort i opplag over 500 stk - 20% rabatt på produksjonspris -

Betingelser

Alle varer er Plastkortfabrikken AS sin eiendom inntil varene er betalt i sin helhet.

Faktura

Ved fakturering gir vi 14 dager kreditt dersom ikke annet er avtalt. Faktura sendes per. post
til oppgitt fakturaadresse. Kontakt oss om faktura ønskes tilsendt på e-post.
(post@plastkortfabrikken.no)

Moms & frakt

Alle oppgitte priser i nettbutikken, nettsidene og tilbud på e-post er eks. MVA og frakt.

Priser

Prisene på vår nettside gjelder bestillingsdato og kan ikke anses som pristilbud.
Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på nettsiden uten forvarsel.